Formularz zgłoszeniowy
Treningi doskonalenia jazdy Pannonia Ring w dniach 27-28.06.2018

Dane uczestnika
Nazwisko :
Imię :
Data urodzenia dd.mm.rr :
Miejsce urodzenia :
Adres zamieszkania
Ulica nr.:
Kod / Miejscowość :
Kontakt
Telefon kontaktowy :
Adres e-mail :
Motocykl
Marka motocykla :
Model motocykla :
Pojemność :
Ubezp. od kosztów leczenia tak/nie/gdzie :
Początkująca/y TAK / NIE :
Najlepszy czas okrążenia Pannonia Ring :
Najlepszy czas okrążenia Toru Poznań :

Wybierz grupę :
Grupa A - zaawansowana, zawodnicy z licencją A lub B czas okrążenia Pannonia-ring poniżej 2:15 min
Grupa B - poczatkująca , zawodnicy bez licencji lub z licencją B czas okrążenia Pannonia-ring pomiędzy 2:15 a 2:35 min
Grupa C - amatorzy, prowadzeni przez naszych instruktorów, lub jeżdżący samemu czas okrążenia Pannonia-ring powyżej 2:35 min.

Grupa A, B lub C :

Wpłata do :
Dwa dni 27-28.06.2018 wpłata do 30.03.2018    900 PLN
Dwa dni 27-28.06.2018 wpłata do 27.04.2018    980 PLN
Dwa dni 27-28.06.2018 wpłata po 27.04.2018  1070 PLN

Wpłata do, skopiuj powyżej i wklej:

Oplata za transponder :
Kostka do pomiaru czasu 1 dzień           27.06.2018   w cenie
Kostka do pomiaru czasu 1 dzień           28.06.2018   w cenie
Kostka do pomiaru czasu 2  dni        27-28.06.2018   w cenie

Kostka do pomiaru czasu, skopiuj powyżej i wklej :

Oplata za box :
Box mały dwa dni 27-28.06.2018       850 PLN
Box duży dwa dni 27-28.06.2018     1020 PLN

Box, skopiuj powyżej i wklej :
Komantarz :

Biorąc udzial w treningach akceptujesz poniższe warunki :
Oświadczam, że zobowiązuje się przestrzegać zasady poruszania się po torze, posiadam ważne ubezpieczenie OC
oraz biorę na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa treningu odbywającego się na Torze Pannonia Ring
w dniach 27-28.06.2018
Oświadczam jednocześnie, że za szkody materialne i wobec zdrowia nie będę stawiał żadnych roszczeń wobec organizatora
-Supercar Club Czech s.r.o. , Svabinskeho 1700/4, 700 20 Ostrava, Republika Czeska

  
powrót

* Zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 48H za pośrednictwem maila.
W związku z dużym zainteresowaniem , w pierwszej kolejności potwierdzamy zgłoszenia osób , które dokonają wpłaty, po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia .
Firma GRANDys duo Promotion, ul.Graniczna 65E m.2 93-428 Łódź tel.0-42 / 6465555 , fax 0-42 / 6464555 , e-mail; info@grandysduo.com.pl
Bank Pekao S.A. V/O Łódź nr konta 81 1240 1545 1111 0000 1167 9800